PER A PILOTS

El Club Parapent Les Malloles disposa de l’autorització de la propietat per a desenvolu­par el vol en aquest espai. Per a poder volar en aquesta zona cal fer-se soci o demanar autorització per a volar si es forma part d’un altre club. En cas contrari, no es disposarà de permís per a volar. Per a qualsevol d’aquestes dues opcions, cal dirigir-se a malloles.cat/autoritzacions i seguir les instruccions.

Les sol·licituds caduquen a final d’any així que cal renovar-les anualment.

El President del Club es reserva el dret de verificar la certesa de les dades aportades i a rebutjar les sol·licituds en cas que es detectin irregularitats o falsedat en les dades. El President podrà delegar aquesta tasca a qualsevol dels socis del Club si ho consi­dera.

Després d’haver fet la sol·licitud, cal que tingueu present les següents condicions, a part d’altres normes generals del vol.

 • Es requereix titulació de Pilot de parapent i assegurança en vigor. Alum­nes avançats solament si van tutelats
 • Biplaces titulats i amb assegurança adequada en vigor
 • És necessari disposar de ràdio VHF amb la freqüència 144.410 MHz per motius de seguretat.
 • Per a facilitar les operacions d’aeronaus, no es permet pràctica en terra ni vol estàtic en la zona d’envol si hi ha pilots volant
 • No és permesa l’activitat de formació
 • No es permeten maniobres acrobàtiques properes a la zona d’envol ni en la vessant
 • Cal respectar les prioritats entre tipus d’aeronaus i pel que fa al funcio­nament de la vessant. Les prioritats en la zona d’aproximació s’inverteixen a la norma general. PRIORITAT PER A QUI TÉ LA VESSANT A L’ESQUERRA

Pel que fa a l’assegurança, haurà de garantir la cobertura dels riscos enumerats en l’article 152 del Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.

ENVOL I ATERRATGE

En l’espai de gespa conflueixen les operacions d’envol i aterratge en Top Landing dels parapents. Es divideix en dues meitats, la primera orientada a sud destinada a envol, al sobrevent del vessant, i la segona orientada a nord reservada a aterratge, al sotavent de la carena. La zona d’aterratge també es destina a preparació i plegat de veles.

La línia que separa aquests espais és un pas de vianants cap a la zona de la creu. Es demana a tots els pilots que, en cas de detectar alguna persona propera en la seva àrea d’influència, sigui en sortida o aterratge, se l’avisi perquè es desplaci fins a una zona establerta per a visitants, per la seva pròpia seguretat.

És justament per motius de seguretat que no és permesa la permanència de visitants en la zona de vol, excepte a les zones destinades específicament per a tals efectes.

Cal estar atents a la gent que passi pel pas de vianants i, si és necessari, donar-los indicacions perquè esperin que finalitzi un enlairament o un aterratge abans de creuar. Les operacions de sortida o aterratge són prioritàries al pas dels visitants per creuar la zona, però aquests poden no saber-ho i cal estar alerta i recordar-ho.


La zona d’envol se subdivideix orientativament en dues pistes per a la sortida. Les dues són aptes per a la preparació simultània però, per seguretat, es demana que els enlairaments es coordinin entre els pilots i es facin sempre d’un en un, mai alhora.

La pista 1, situada a l’est i prop de la zona de la creu, preferent per a pilots biplaça.

La pista 2, situada a l’oest, recomanada per als qui fan els primers vols en la zona.

En tractar-se d’una zona de vessant amb trànsit freqüent:

 • És necessari considerar el trànsit aeri abans d’iniciar l’enlairament. Els aterratges i els parapents en vol són prioritaris respecte a les sortides.
 • En cas d’intents fallits de sortida i pilots esperant a enlairar, s’estableix ordre per intent i cal fer cua ordenadament en un espai que no molesti altres operacions.
 • Es demana mantenir les pistes ocupades sols per a enlairament dels pilots ja preparats.
 • Es recomana preparar l’equip i revisar en la zona de plegat, recollir en coliflor per a no obstaculitzar altres operacions, i esperar el torn de sortida en cua.
 • La zona d’aterratge ha d’estar el màxim de temps disponible i lliure d’obstacles per a facilitar la maniobra de Top Landing. Si hi ha densitat en les sortides, es demana preparar i revisar en aquest espai i recollir en coliflor just en acabar. Quant al plegat final de la vela, es demana que sigui àgil i es miri de fer ordenadament i mantenint sempre espai suficient per a nous aterratges.
 • Es pot fer Top Landing venint des de l’oest, amb la carena a l’esquerra, finalitzant l’aproximació a sobre de la zona d’aterratge fent una U.
 • No s’aconsella aquesta maniobra amb vent d’oest. Es demana als pilots en l’aire no destorbar els trànsits d’entrada i sortida a la zona d’aterratge.
 • En cas de no aterrar, el pilot que s’aproximava ha de poder sortir de nou a la vall per sobre la zona d’envol amb una trajectòria neta i sense obstacles.
 • L’aterratge oficial és el camí de baix passada la bifurcació entre els dos camps llargs, 200 metres per sota l’enlairament. En cas d’aterrar en algun camp, cal recollir el més ràpid possible i plegar la vela al camí:

Nota: Aquest any tenim un acord amb el pagès per a poder aterrar a la zona senyalada. Això pot variar d’any a any, o sigui que, si us plau, aneu revisant la web per tal d’estar al dia.